POMPO

Do programu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám “ je Potravinová banka v Olomouckém kraji zapojena od roku 2016. Projekt je financovaný z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR.  


Potraviny, hygienické a domácí potřeby, textil jsou dodávány do 20 spolupracujících organizací v Olomouckém kraji i Arcibiskupství olomouckém. Projekt byl realizován v období od 1. 10. 2016 do 30. 6. 2023. V roce 2023 byla spuštěna třetí navazující část projektu Pompo III.   


Cílem projektu je pomoci lidem ve vážné sociální nouzi překlenout těžké životní období poskytnutím potravinové či materiální pomoci a současně je prostřednictvím doprovodných opatření vhodně nasměrovat a motivovat k dlouhodobějšímu řešení jejich problémů, tedy k řešení příčin jejich obtížné životní situace. 

Jsme také zapojeni do dvou dalších projektů výdejen více informací  zde