Během naší práce se setkáváme s různými domněnkami o tom, jak Potravinová banka funguje. Ne vždy jsou ale správné. Proto jsme se rozhodli vytvořit tento článek, ve kterém vyvracíme nejčastější mýty o Potravinových bankách.