Rok 2022 se překlenul do roku nového a my bychom při této příležitosti rádi poděkovali všem, kteří nám pomohli v uplynulém roce v naší práci. 


Každé sbírky, kterou pro nás uspořádají lidé z vlastní iniciativy, si velmi vážíme. Pokud tak činí opakovaně, máme radost o to větší. To je příklad i spolku Ostruženský ženský z obce Ostružné na Jesenicku. Díky nim přibylo do našeho skladu 545 kg potravin a drogerie.


Potravinová banka v Olomouckém kraji v roce 2022 úspěšně čerpala dotace z Ministerstva zemědělství, Olomouckého kraje, Statutárního města Olomouc, Statutárního města Prostějov, Města Šternberk a Města Šumperk. Finance ze získaných dotačních titulů byly použity na provoz organizace, mzdové výdaje, pronájem prostor a energie, zařízení skladových a kancelářských prostor, pohonné hmoty a další nezbytné výdaje.