VÝDEJNY POTRAVINOVÝCH BANK V ČR  


Česká federace potravinových bank ve spolupráci s MPSV od června 2023 realizuje projekt „Výdejny potravinových bank v ČR“. Na realizaci projektu se podílí i Potravinová banka v Olomouckém kraji z.s. 


V rámci projektu bude zřízena síť výdejen především v místech, kde se nachází lidé v nouzi, kteří potřebují potravinovou pomoc a z důvodu nedostupnosti jsou vytvořena výdejní místa pro jejich čerpání.  

Podoba výdejen bude záležet na individuální dohodě v daném místě např. formou statických nebo mobilních míst, kde bude pomoc pravidelně vydávána potřebným.  


Pomoc bude realizována ve formě potravinových, popřípadě hygienických balíčků, které budou tvořeny z aktuálně dostupného sortimentu.  

Tato forma pomoci je určena rodičům samoživitelům, vícečetným rodinám, dětem a mladistvým v nepříznivé sociální situaci, lidem s handicapem, seniorům, a dalším lidem v nouzi.   


O tom, kdo má nárok čerpat potravinovou pomoc rozhodují sociální pracovníci obcí a neziskových organizací, se kterými Potravinová banka v Olomouckém kraji z.s. spolupracuje na realizaci konkrétní výdejny.