Potravinová banka šířila osvětu o plýtvání potravinami na Sluňákově

Potravinová banka šířila osvětu o plýtvání potravinami na Sluňákově

V sobotu 27. dubna jste nás mohli potkat na EDOjarmarku na Sluňákově v Horce nad Moravou. EDOjarmark se uskutečnil v rámci environmentálního festivalu Ekologické dny Olomouc, které si kladou za cíl udržovat témata přírody, krajiny a člověka aktuální ve veřejném prostoru. 

Jako každý rok, i letos jsme se zúčastnili sobotního EDOjarmarku, kde probíhaly ukázky tradičních řemesel, prodej lokálních výrobků a prezentace organizací, které se určitým způsobem zasazují o ochranu životního prostředí. Součástí programu bylo také divadlo pro děti, koncerty a další zajímavé aktivity. 

U stánku Potravinové banky jsme měli nachystané aktivity pro děti, které je měly otestovat na správné ukládání potravin v domácnosti. Zahrát si mohly také speciální dřevěné pexeso, ve kterém měly rozeznat, z jakých surovin se vyrábí různé potravinové produkty či pokrmy. S dospělými jsme se bavili o naší činnosti, o tipech na uchovávání potravin v domácích podmínkách tak, aby zůstaly co nejdéle čerstvé, a také o Sbírce potravin.

Den rychle utekl a nesl se v příjemné atmosféře, přálo nám i slunečné počasí. Děkujeme organizátorům, především centru ekologických aktivit Sluňákov za pozvání a za skvěle připravenou akci. Jsme rádi, že téma ochrany přírody je pro tolik lidí důležité. Děkujeme všem, kteří se za námi na stánku stavili!